Vårt företag och maskiner - MST-Sågverk Ullånger AB

Till innehåll
Sågverk
MST - Sågverk Ullånger AB
2020 och 2021 byggde vi om hela sågverket.


Bästa tekniken
Vi jobbar med SERRA och ZENZ i Tyskland tillsammans
för att uppnå bästa resultat inom bredbandstekniken.
Vi är mycket nöjda.
För att få bästa resultat för våra kunder köpte vi 2021 en ny såg som är helt datorstyrd.
Tekniken med perfektion
Vi kan såga alla typer av trä utan problem.
Säkerhet är viktigt för oss
Vi låter den kontrolleras årligen av specialistpersonal.

Förrådet för grovtimmer
Grovtimmer
Mögelfri och metall fri.
Miljö är viktigaste i den här tiden
Renlighet och miljö
Vi ser alltid till att hela företagets lokaler och plan hålls rena.
Allt måsta ha sin plats.
 Copyright by Mirko Schaumann    
Privacy Policy
Tillbaka till innehåll