MST Sågverk Ullånger AB

Om oss

Sågverk Ullånger

Själva grunden av mitt företag är att såga stora stockar med diameter upp till 1,60 m och 9,00 m i längd.
Men jag kan också såga virke med "normal" diameter och längd.
Jag vill bearbeter virket till sista smulan eftersom virke är en värdefull naturprodukt.

Med min nya maskin kan jag hantera värdfullt trä och bearbeta det till det bästa materialet. Vilket innebär att jag kan såga stockar som de flesta sågverk ej kan hantera, och på så sätt värnar vi även om miljön då de i vanliga fall skulle gått som "skräp" eller flis eftersom vi är ensamma i den här regionen om att såga övergrovt virke.

Sågverket arbetar med lite ström. Det är miljövänligt och ekonomiskt.

Miljön runt sågverket är närmast trivsamt. Det är rent och snyggt. Spånmjöl absorberas i en låda och samlas sedan i en behållare. Sågverket arbetar med en 1,1 mm tjockt sågblad. Normala cirkelsågsverk arbetar med minst 3 - 4 mm tjocka sågblad. Mitt nya sågverk producerar naturligtvis därför mindre spånmjöl = 50% mindre än ett cirkelsågverk.

Så därför har vi två fördelar:

1. Mindre spånmjöl
2. Bättre utnyttjbarhet av trä / arbetar mer effektivt

Sågverket är en tysk ( www.serra.de ) produkt som har högste produktivitet från första stund och eftersom sågverket är datorstyrt behöver man lägsta antalet aktörer för att arbeta med en liten personal och stor effektivitet.

Vi vill etablera ett sågverk som kommer att vara känt för:

1. Kvalitet och samarbete med partner i flera år
2. Pris och prestanda går ihop
3. Naturen är viktig för alla människor
4. Vi behöver spara naturen för kommande generationer


Vi hoppas att ni snart ska vara våra nöjda mångåriga kunder !

Hemsida: MST - Sågverk Ullånger AB Klappsta 204 SE 87 032 Ullånger Copyright by Mirko Schaumann